Advisering

ICT is cruciaal in uw bedrijfsprocessen. Het is in uw bedrijf een van de instrumenten om uw bedrijfsdoelen te bereiken. Dit neemt niet weg dat het voor u een bron van zorg is. Automatisering is een constant veranderingsproces. Hoe houd je hier grip op? Er worden steeds meer eisen gesteld aan dataveiligheid en continuïteit. Niet alleen door u, denk ook aan uw klanten die dit steeds vaker van uw bedrijf verwachten. 

Heeft u al uw automatiseringsprocessen in de hand? Bent u voorbereid op ISO-, AVG- en software (BSA/Microsoft) audits? Heeft u uw jaarlijkse ICT kosten in beeld? Denkt u al na waar u over 3 jaar staat? Zijn er onopgeloste ICT vraagstukken (klein of groot) die u kopzorgen baren? Bereikt u de optimale kosten/baten met de huidige middelen en leveranciers in uw situatie?

Ik wil dit graag samen met u in kaart brengen. Eventueel stellen we daarna een PVA op en splitsen we de werkzaamheden naar prioriteit op in deelprojecten. We zoeken naar leveranciers, brengen de kosten in beeld en na uw goedkeuring, begeleid ik (in nauw overleg met u) de implementatie.

Kvknr: 74785095

NextVision ICT

De Gracht 23

6681 MJ  Bemmel

Tel.: +31 6 53648000

Email: simon@nextvision-ict.nl