Advisering

ICT is cruciaal in uw bedrijfsprocessen en constant aan verandering onderhevig. Er worden steeds meer eisen gesteld aan dataveiligheid en continuïteit.

Heeft u al uw automatiseringsprocessen op orde? Bent u voorbereid op ISO-, AVG- en software (BSA/Microsoft) audits? Overweegt u om te migreren naar office 365? Vraagt u zich af welk online vergaderprogramma het beste past bij uw organisatie? Heeft u uw jaarlijkse ICT kosten in beeld? Bereikt u de optimale kosten/baten met de huidige middelen en leveranciers? Denkt u er over na waar u over 3 jaar met uw automatisering wilt staan?

Al uw ICT vraagstukken breng ik samen met u in kaart. Eventueel stellen we daarna een PVA op en splitsen we de werkzaamheden naar prioriteit op in deelprojecten. We zoeken naar leveranciers, brengen de kosten in beeld en vervolgens begeleid ik u bij de implementatie.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.

NextVision ICT

De Gracht 23

6681 MJ  Bemmel

Tel.: +31 6 53648000

Email: simon@nextvision-ict.nl

Kvknr: 74785095

© 2020 by NextVision ICT

All graphics under license of Wix and Pixabay